دوشنبه , بهمن ۴ ۱۴۰۰
خانه / بیانیه مدیریت

بیانیه مدیریت

 

شرکت فنی و مهندسی سازه کار آزما مأموریت دارد با به کارگیری و آموزش مستمر  کارکنان متخصص و متعهد از طریق برنامه ریزی های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت، هدایت عِده و عُده ،نظارت، کنترل و ارزیابی، کلیه قوانین و مقررات و الزامات مدیریت کیفیت جامع استاندارد ISO/IEC17025-2017  را فارغ از هرگونه فشارهای داخلی و یا خارجی، تجهیزات مشتریان محترم بخش های دولتی و خصوصی را بدون تبعیض و با تاکید بر حفظ اسرار و رعایت کامل اصول حرفه‌ای کالیبراسیون نماید.

 به همین منظور مدیرعامل مسئول استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اجرای الزامات استاندارد ISO/IEC17025-2017  در کلیه آزمایشگاههای شرکت می باشد.

 مدیران کیفی و فنی آزمایشگاه های شرکت متعهد هستند با دقت سیستم مدیریت کیفیت و الزامات آن را اجرا نموده و از انجام صحیح خدمات مشتریان اطمینان حاصل نمایند.

 مدیرعامل متعهد می گردد منابع: مالی ،انسانی و تجهیزات لازم را برای استقرار استاندارد ISO/IEC17025-2017  فراهم نماید

 

 

                                                                    مدیر عامل

                                                            محمدعلی قاسمی