خانه / دانلودها / استاندارد IDS / دانلود استاندارد IDS 689 فارسی – ایجاد و تنظیم دوره های کالیبراسیون

دانلود استاندارد IDS 689 فارسی – ایجاد و تنظیم دوره های کالیبراسیون

دانلود استاندارد IDS 689 فارسی - ایجاد و تنظیم دوره های کالیبراسیونReviewed by کمالی on Feb 7Rating: ۵.۰دانلود استاندارد IDS 689 فارسی - مرکز استاندارد دفاعی ایراندانلود استاندارد IDS 689 فارسی - مرکز استاندارد دفاعی ایران ایجاد و تنظیم دوره هاي کالیبراسیون اولین فاصله کالیبراسیون استاندارد دفاعی ایران استاندارد ۶۸۹ Establishment and Adjustment of Calibration Intervals- Initial Calibration Interval - IDS 689                      

دانلود استاندارد IDS 689 فارسی – مرکز استاندارد دفاعی ایران

دانلود استاندارد IDS 689 با عنوان ایجاد و تنظیم دوره هاي کالیبراسیون اولین فاصله کالیبراسیون استاندارد دفاعی ایران استاندارد ۶۸۹

Establishment and Adjustment of Calibration Intervals- Initial Calibration Interval – IDS 689                      

 

دانلود استاندارد IDS 689

 

فهرست مطالب 

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • هدف
 • دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • نمادها، یکاها، اختصارات
 • الزامات کلی
 • تجهیزات مستثنی از کالیبراسیون دوره اي
 • تعیین اولین فاصله کالیبراسیون
 • تعیین با تجهیزات مشابه
 • تعیین با گروه تجهیزات
 • تعیین با نمودار کنترل
 • تحلیل مهندسی
 • کلیات
 • عوامل مؤثر
 • تجهیزات الکتریک
 • تجهیزات مکانیکی
 • پیوست الف
 • پیوست ب

فهرست جدولها

 • جدول ۱: استانداردها و تجهیزات آزمایشگاههاي کالیبراسیون
 • جدول ۲: تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي اولیه الکتریکی
 • جدول ۳: تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي اولیه الکتریکی(مثال)
 • جدول ۴ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي ثانویه الکتریکی و دمایی
 • جدول ۵ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي ثانویه الکتریکی و دمایی(مثال)
 • جدول ۶: تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي کاري الکتریکی و دمایی
 • جدول ۷: تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي کاري الکتریکی و دمایی(مثال)
 • جدول ۸: تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي اولیه مکانیکی
 • جدول ۹: تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي اولیه مکانیکی(مثال)
 • جدول ۱۰ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي ثانویه مکانیکی
 • جدول ۱۱ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي ثانویه مکانیکی(مثال)
 • جدول ۱۲ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي ثانویه الکترومکانیکی
 • جدول ۱۳ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي ثانویه الکترومکانیکی(مثال)
 • جدول ۱۴ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي کاري مکانیکی
 • جدول ۱۵ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي کاري مکانیکی(مثال)
 • جدول ۱۶ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي کاري الکترومکانیکی
 • جدول ۱۷ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي کاري الکترومکانیکی(مثال)
 • جدول ۱۸ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي ثانویه دمایی و رطوبت
 • جدول ۱۹ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي ثانویه دمایی و رطوبت(مثال)
 • جدول ۲۰ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي کاري دمایی و رطوبت
 • جدول ۲۱ : تعیین فاصله کالیبراسیون استانداردهاي کاري دمایی و رطوبت(مثال)
 • جدول الف ۱: فواصل پشنهادي کالیبراسیون براي تجهیزات آزمایشگاه هاي کالیبراسیون

 

 پیش گفتار

دانلود استاندارد IDS 689 فارسی – مرکز استاندارد دفاعی ایران –  استاندارد ”ایجاد و تنظیم دوره هاي کالیبراسیون  اولین فاصله کالیبراسیون “ که پیش نویس آن توسط مرکز استاندارد دفاعی ایران تهیه و تدوین شده، توسط هیئت فنی مربوط، بررسی و در تاریخ ۱۳۸۹-۰۱-۲۳ مورد تصویب قرار گرفته است؛ اینک به استناد ماده ( ۵) اساسنامه مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب مجلس شوراي اسلامی، به عنوان استاندارد دفاعی ایران منتشر می شود.

براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت هاي جهانی در زمینه صنایع نظامی، علوم و خدمات، استانداردهاي دفاعی ایران، در مواقع لزوم بازنگري خواهند شد و هرگونه پیشنهادي که براي اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام بازنگري مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین براي مراجعه به استانداردهاي دفاعی ایران بایستی همواره از آخرین بازنگري آنها استفاده شود.

در تهیه و تدوین این سند سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود کشور، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهاي بین المللی و استانداردهاي ملی و دفاعی ایران و سایر کشورها هماهنگی ایجاد شود.

منابع و مآخذي که براي تهیه این استاندارد به کار رفته اند، به شرح زیر هستند:

Iran Defense Standardization Center

NASA 1342: 1994; Reference Publication Metrology-Calibration and Measurement Processes Guidelines

OIML D 10: 2007; Guidelines for the Determination of Calibration Intervals of Measuring Instruments

NCSL RP-1: 1996; Establishment and Adjustment of Calibration Intervals Recommended practice

دانلود استاندارد ۶۸۹

 

مشاهده و دانلود تمام استانداردهای کالیبراسیون

همچنین ببینید

کنترل کیفی

مجموعه آموزشي كنترل كيفي و كاليبراسيون ابزارهاي حجم سنجي

هدف كلي:   افزايش دانش وآگاهي پرسنل آزمايشگاههاي بهداشتي در مورد كنترل كيفي وكاليبراسيون ابزارهاي …

error: کپی برداری از محتویات سایت مجاز نیست