پنج شنبه , اردیبهشت ۱۶ ۱۴۰۰
خانه / بیانیه مدیریت

بیانیه مدیریت

 

مدیر عامل آزمایشگاه شرکت مهندسی سازه کارآزما(سکا) از طريق اين بيانيه، صراحتاً اعلام مي‌دارد كه آزمايشگاه و كاركنان آزمایشگاه  از هر گونه فشار داخلي و يا خارجي كه تأثير منفي بر كيفيت نتايج کالیبراسیون یا آزمون مي‌گذارد، رها مي‌باشند و اين آزمايشگاه کلیه فعاليتهاي خود را با تأكيد بر حفظ اسرار و بدون تبعيض و به صورت كامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام مي‌دهند. حفاظت از اموال و اطلاعات مشتریان جزء قوانين اوليه اين آزمايشگاه‌ مي‌باشد.

به
همین منظور مدیرآزمايشگاه‌ مسئول استقرار سيستم مديريت كيفيت و برآورده‌سازي
الزامات استاندارد ISO /IEC 17025-2005  جهت اطمينان از اجراي صحيح انجام خدمات، در اين
آزمايشگاه می باشد.

مدیر
کیفی و مدیرفنی متعهد هستند که سیستم مدیریت کیفیت را پیگیری نموده و الزامات
استاندارد-ISO/IEC
۱۷۰۲۵-۲۰۰۵ را درآزمایشگاه
برآورده واز آن تبعیت نمایند.

مدير
عامل متعهد مي‌گردد، منابع لازم مالي و منابع انساني را براي استقرار اين
استاندارد فراهم نمايد.

         

                                                   مدیر عامل -افشین حاجی پور