سه شنبه , اردیبهشت ۲۱ ۱۴۰۰
خانه / خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

                                     

كليه فعاليتهاي
شركت مهندسی سکا

 با استفاده از روشهاي مديريت كيفيت جامع منطبق
با استاندارد  ISO/IEC 17025-2005  بگونه ای تنظیم میگردد كه :

– خدمات ما با قيمت مناسب و كيفيت مطلوب، خواسته هاي مشتريان را بموقع تأمين
نمايد.


مسئوليت حفظ كيفيت و رازداري اطلاعات مشتري بر عهده تمام كاركنان شركت است و همگي
در راه رسيدن به آرمان عالي شركت، بهبود مستمر كيفيت و توسعه خدمات همدل و شريكند.                           

 •  مديريت  شرکت مهندسی سکا تعهد مينمايد، کليه فعاليتهای آزمايشگاه درنهايت دقت، صحت  وبا  اعمال رویه حرفه ای خوب نسبت به کیفیت خدمات  آزمون یاکالیبراسیون ارائه شده به مشتریان انجام پذيرد و دخالت درهرنوع كاري كه باعث كاهش اعتمادبه صلاحيت، بي طرفي، درستي قضاوت   و يادرستي عمل آن گردد ، اجتناب نمايد.
 • استفاده از استانداردهای بين المللی، ملی، استاندارددفاعی ایران (IDS)، کارخانه ای و يا روشها و دستورالعملهای مدون درآزمایشگاه  شرکت  مهندسي سکا جهت آزمون یاکالیبراسیون تجهیزات.
 •  انجام بازنگري هاي دوره اي وممیزیهای داخلی جهت اجرای صحیح سیستم کیفیت ودرک کارکنان ازمفهوم نظام کیفیت.
 • انجام کليه فعاليتهای آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025-2005 .
 • توسعه منابع انسانی و ارتقاء سطح دانش فنی آنها.
 • بکارگيری تجهيزات پيشرفته و مناسب در امر آزمون یاکالیبراسیون.
 • در نظر داشتن اصل مشتري مداري و افزایش رضایت مشتری.
 • اندازه گیری،تحلیل وبهبود مستمر کیفیت در ارائه خدمات فنی.
 • ایجاد ارتباط با مراکز و مراجع بین المللی جهت ارتقاء سطح خدمات.
 • مستقل بودن آزمایشگاه شرکت مهندسی سازه کا آزما و حفظ استقلال در نتایج آزمایشات.
 • رعايت اصول مستند سازي ، اعمال خط مشی و روش های اجرایی  از سوی تمامی کارکنان شرکت مهندسی سکا .
 • مديريت اين شرکت با کمک و همکاری کارکنان و استعانت از خداوند متعال خود را متعهد به اجرای الزامات    ISO/IEC 17025-2005 دانسته و  جهت برآورده نمودن الزامات،  همواره در راستای  خواسته های  مشتريان گام برداشته و امکانات لازم را جهت برآورده سازي اين الزامات فراهم می نماید.

مدیر عامل –  افشین حاجی پور